İller

7 Ocak 2020 Salı

Şirket haberleri


ŞİRKET HABERLERİ

·

AKBNK

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

AKFEN

Akfen Holding Yönetim Kurulu'nun 06.01.2020 tarihli kararı ile Şirket Genel Müdürü (CEO) İbrahim Süha Güçsav'ın Şirketten emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne, 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri çerçevesinde düzenlenen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Şirket Yönetim İç Yönergesi kapsamında temsil ve ilzama yetkili olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle; bağlı ortaklığı bulunduğu Akfen Altyapı Holding A.Ş'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini de yürüten Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın'ın Şirket Genel Müdürü (CEO) olarak atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanı için gereken iş ve işlemlerin yapılmasına ve İbrahim Süha Güçsav'ın Akfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

·

BAGFS

29 Temmuz 2019 tarihinde kurulan ve sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğu Bağlı Ortaklık konumundaki "T Gübre Dış Ticaret A.Ş" ile gerçekleştirdiğimiz ticari iş ilişkisi sebebiyle, 31.12.2019 tarihli finansal raporlar dahil olmak üzere, bu tarihten sonra KAP'ta açıklayacağı tüm finansal raporları konsolide edilmiş olarak düzenlenecektir.

·

BNTAS

Yatırımların Tamamlanması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

BNTAS

Şirket, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) "Kapasite Artırımı Amacı ile Yeni Makine Yatırımı"  kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Ofset Tesisleri için alınan:  03 Ocak 2020 tarih, 507728 Numaralı, 8.909.874 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 02.01.2020, bitiş  tarihi ise 02.01.2023'tür. Kutu Tesisleri için alınan:  06 Ocak 2020 tarih, 507764 Numaralı, 17.998.105 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 31.12.2019, bitiş  tarihi ise 31.12.2022'dir.  Şirket Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteklerinden faydalanabilecektir.   Yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylandığı 07.01.2020 tarihinde şirkete bildirilmiştir.

·

DERAS

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Tekirdağ  ili Çorlu  ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 480.000 TL değerle Tuğba Burcu ZORLU 'ya satılmıştır. Oluşan 225.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.

·

EKGYO

Şirket mülkiyetindeki muhtelif arsa nitelikli taşınmazların açık arttırma ihalesi 7 Ocak 2020 Salı günü Saat:11.00'de gerçekleştirilmiştir. Muhammen Satış Bedeli KDV Hariç 169.000.000 TL olan 3 adet taşınmaza ihale sonucu  KDV Hariç 205.110.000 TL üzerinden teklif gelmiştir. Satış işlemleri devam etmektedir.

·

GYHOL

Yönetim kurulu üyeleri 07.01.2020 tarihinde şirket merkezinde toplandı. Sermaye artırımına teşebbüs edilen GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. unvanlı şirketin sermaye artırım konusunu teşkil eden 384.376,00 TL. ederindeki tutarın tamamına iştirak edilmesine, İştirak edilecek 384.376,00 TL.'nın tamamını teşkil eden 384.376,00 -TL.'nın yukarda belirtilen sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine karar verildi.

·

IHEVA

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre; Gökmen İsmail İlhan Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen  statüde 7 milyon 435 bin TL nominal tutarlı İhlas Ev Aletleri pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptı. (Kaynak: Matriks)

·

KLNMA

Banka Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Türkiye Kalkınma Fonu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Sayın Burak DEDELER atanmıştır.

·

KPHOL

Şirket Yönetim kurulu üyesi Sn.Cengiz Dilli'nin istifası ile boşalan üyeliğe, TTK'nın 363,maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn.Ercan Pekalp'ın atanmasına karar verilmiştir.

·

PAPIL

Şirketin 16.01.2020 tarihinde Malta'da katılmak üzere hazırlandığı ihale (Tender for the Provision of the Automated Biometric Identification System for the Malta Police Force Using Environmentally Friendly Measures) için, alanında uzman İngiliz bir firma ile konsorsiyum oluşturulmuştur.  Yurt içinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi vatandaş hizmetleri veren kurumlarca suç ve suçlu ile mücadele konusunda kullanılan Papilon üretimi Otomatik Parmak ve Avuç İzi Tespit Sistemleri'nin, ihale teknik isterlerine göre uyarlanarak sunulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, Papilon markalı APFIS'in yeni bir ülke ile tanışması hedeflenmektedir.

·

YKBNK

S&P Global Ratings'in Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye sunmakta olduğu kredi derecelendirme hizmetinin karşılıklı olarak iptal edilmesine ve derecelendirmenin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

·

YUNSA

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 02.01.2020 tarihinde 1/15 sayılı toplantısında verilen onay ile SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Yünsa'nın sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine 06/01/2020-24/01/2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Yünsa payları için pay başına 4,34 TL'den Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 03/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,38-4,45 fiyat aralığından 215860 adet alım, 133581 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 03/01/2020 tarihi itibariyle %19,23 sınırına ulaşmıştır.

·

BURVA

Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 06.01.2020 tarihi itibariyle %7,79 'a ulaşmıştır.

·

GSRAY

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 06.01.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 1.99 - 2.01 TL fiyat aralığından 1.800.000 adet (%0.33) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki payları 06.01.2020 tarihi itibariyle %66,09 olmuştur.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 06/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,33 TL fiyat aralığından 5000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 06/01/2020 tarihi itibariyle % 2,058 sınırını aşmıştır

·

SANFM

Süleyman KABALAK Sanifoam sünger sanayi ve ticaret A.Ş. Sermayesindeki payları 06.01.2020 tarihi itibariyle %7,67'ye ulaşmıştır.

·

THYAO

BlackRock 6 Deak 2020 tarihinde Türk Hava Yollan A.O. paylan ile ilgili olarak 13.6134 TRY fiyat aralığından 3,780,129 adet satıl işlemi ortaklık tarafından  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türk Hava Yolları A.O. sermayesindeki payları/oy hakları 6 Ocak 2020 tarihi itibari ile %5 sınırı altına düşmüştür.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder