İller

19 Kasım 2020 Perşembe

Piyasadan haberler


AKSEN

29 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasın'da da belirtildiği üzere, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da Aksa Enerji Tashkent FE LLC adında bir şirket kurulmuştu.Tashkent Region Khokimiyat (Taşkent Bölgesi Belediye Başkanlığı) tarafından bahsi geçen santralin inşaati için gerekli arazi tahsisi işlemleri tamamlanmıştır.

ALMAD

T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan ve şirket lehine sonuçlanarak ödemesi yapılmış olan ihaleye ilişkin ihale konusu 87 adet tarla-çayır niteliğindeki Gayrimenkuller ile Makina-Hat ve ekipmanların mülkiyet devrine ilişkin Devir-Teslim Anlaşması bugün TMSF ve şirket arasında imzalanmış olup, mülkiyet devrine ilişkin devir, teslim ve tescil işlemleri başlatılmıştır.

ASELS

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 38.822.074,- ABD Doları tutarında üç adet satış sözleşmesi imzalanmıştır.Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir

BIZIM

"Şirketin 03.02.2017, 09.03.2017 ve 08.06.2017 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olarak; Şirket paylarına ilave likidite sağlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla hakim ortak Yıldız Holding'den temin edilerek pay geri alımında kullanılan 13.570.500 - TL fonun tamamının, mevcut durum itibariyle Şirketin işletme sermaye ihtiyacı olmadığı gözetilerek hakim ortağa iade edilmesine karar verilmiştir".

BORSA İSTANBUL A.Ş.    PETKM

Dayanak varlığı PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde gerçekleştirilen özsermaye hali uyarlamalarına ilişkin duyuru KAP'ta yer almaktadır.

BUCIM

Modernizasyon İnşaatı Projesi Yatırımı hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

GARAN

Banka 18 Kasım 2020 tarihinde 367 gün vadeli 267.500.000 ABD doları ve 312.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 18 ülkeden 30 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.50, Euro dilim için Euribor + %2.25 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmedeki akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla kredi tutarı artabilecektir.

GEDIK

Gedik Yatırım olarak, dijital kanalların yanı sıra Türkiye'nin 26 ilinde 38 şube ve 360'ı aşkın çalışan ile Sermaye Piyasaları yatırımcılarına kaliteli hizmet vermek için çalışmaktadır. Şirket ve PTT arasında 09/11/2020 tarihinde imzalanan protokol ile Türkiye Cumhuriyeti genelinde 81 il ve yaklaşık 4.500 PTT noktasında Gedik Yatırım'da hesap açma işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

MARKA

Şirketin sermayesine  % 100 oranında iştirak ettiği İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından, sermayesini temsil eden payların %50'sine sahip olduğu yeni kurulan Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ‘ne işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, genel kurul kararı ile yapılacak sermaye artışında sermaye koyma borcuna mahsuben, 1.200.000.- TL (Birmilyon ikiyüzbin Türk Lirası) sermaye avansı olarak ödenmiştir.

NTHOL

Hırvatistan'da bulunan Casinonun renovasyonu tamamlanmış olup faaliyete geçmiştir.

RTALB

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 16.10.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı 19.11.2020 tarihih itibarıyla tamamlanmıştır.

SERVE

Şirketin eski ortağı olan Artı Yatırım Holding A.Ş. nin kullanmış olduğu 4.000.000 TL tutarındaki ilgili kredininin ödenmesi nedeniyle kefaletin kaldırılması hakkında KAP'ta yer alan bildirim

SKBNK

İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Covid-19 kaynaklı pandemi ortamının yaratmış olduğu olumsuz koşullar sebebiyle, Şirketin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğü duyurulmuştu.Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "Halka Arz" başvurusunun 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin Şirket talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı ile uygun görüldüğünü paydaşların bilgilerine sunarız.

SNGYO

Şirketin 03.07.2015 tarihinde imzaladığı "kat karşılığı inşaat sözleşmesi" ile portföyüne eklediği İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi 13222 ve 13223 parsellerin imar uygulama işlemleri tamamlanmıştır. İmar uygulamasının tamamlanması ile birlikte hazırlanan mimari proje için Küçükçekmece Belediyesine ruhsat başvurusunda bulunulmuştur, başvurulan ruhsat projesine göre; toplam inşaat alanı: 71.255 m², bağımsız bölüm sayısı: 399 adettir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder