İller

24 Kasım 2020 Salı

Piyasadan haberler


BORSA İSTANBUL A.Ş.      IZTAR

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. (IZTAR.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Giriş Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır. IZTAR.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.      YESIL

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     SAFKR

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/12/2020'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     YESIL, YGYO

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL.E) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO.E) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/11/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 24/05/2021 'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    PRZMA

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PRZMA.E paylarında 25/11/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 09/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    SANFM

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, SANFM.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 25/11/2020 tarihinden  itibaren 6 ay  süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   BMELK

Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan "BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş." nin ticaret unvanının "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 25/11/2020 tarihinden itibaren "PAMUKOVA ELEKTRIK" olarak; mevcut "BMELK" işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.

DNISI

Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunmakta olan sanayi arsasının satın alma işlemlerini başlatmış ve 31.10.2020 tarihine kadar tamamlamayı planladığını duyurmuştu. 26.10.2020 tarihinde arsa bedeli Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne peşin olarak ödenmiş olup, adına düzenlenmiş olan 30.10.2020 tarihli tapu tahsis belgesi, firmaya teslim edilerek satın alma işlemi tamamlanmıştır.

DOHOL

Sermayesine %75 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.("Öncü Girişim")'nin 18.11.2020 tarih ve 2020/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 320.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına, bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 135.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

ISDMR

Tesislerdeki 2. Yüksek Fırın'da planlanmış olan onarım çalışmaları başlatılmış olup, mevcut durum itibarı ile Şirketin olağan faaliyetlerine önemli seviyede bir etki beklenmemektedir. Planlanan onarım duruşunun 44 gün içerisinde tamamlanması beklenmekte olup, devreye alma çalışmaları sonunda yeniden bilgi paylaşımı yapılacaktır.

KERVN

Basında çıkan haberler hakkında KAP'ta yer alan bildirim

KFEIN

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %11'ine karşılık gelen 3.781.250 adet borsada işlem görmeyen statüde pay, pay başına 18,90 TL bedelle 71.465.625 TL karşılığında (40.000.000 TL peşin, kalan 31.465.625 TL ise 31 Ağustos 2021 vadeli olarak) Borsa dışında satın alınmıştır.

OSTIM

23.11.2020 tarihinde tescil edilen, bağlı ortaklık Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.'nin kuruluşu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.11.2020 tarih ve 10209 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

RTALB

18.08.2020 tarihinde KAP ta bildirdiği Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı tamamlanmış ve ilk ürün üretimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.

RTALB

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi  Sn.Tuncay YILDIRAN'ın iş yoğunluğu sebebi ile istifasının, kabulüne; yerine bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve kalan süresi kadar **** T.C.Kimlik no'lu **************** / İstanbul adresinde ikamet eden Prf.Dr. İkbal Agah İNCE'nin seçilmesine, atamanın yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

SKBNK

Bankanın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ortakların yeni pay alma haklarını 09.11.2020- 23.11.2020 tarihleri arasında kullanmışlardır. Pay sahiplerince 700.268.362,274 TL nominal tutarlı kullanım gerçekleşmiş olup, kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 1.731.637,726 TL'dir. Kalan paylar 25.11.2020 - 26.11.2020 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle 1 TL nominal değerli beher pay fiyatı 1 TL den az olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Şeker Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilecektir.

SNGYO

İstanbul Finanskent Mahallesinde yürüttüğü Finanşehir Projesinin Park Etabında bu yıl içerisinde 438 adet konut tamamlanarak 319 adet konut sahiplerine teslim edilmiştir.  Finansşehir Projesi kapsamında şimdiye kadar 153,647 m² inşaat alanına sahip toplam 2015 adet bağımsız bölüme ilişkin inşaat ruhsatları alınmış, 864 adet bağımsız bölümün inşaatı tamamlanmış ve 420 adet bağımsız bölüme yapı kullanma izin belgesi alınarak teslim edilmiştir.  Henüz ruhsat alınmayan parsellerde arsa sahipleri ile devam eden müzakerelerin sonuçlanması ile Finanşehir Projesi kapsamında toplam 2700 adet konut sayısına ulaşılması planlanmaktadır.

SRVGY

Şirketin iştiraki OSWE Real Estate GMBH ortaklar kurulu 24.11.2020 tarihli toplantısında; hissedarlarına 2021 yılı karından olmak üzere kar payı ödemesi yapmaya karar vermiştir. Anılan karar gereği Servet GYO A.Ş.' ne ödenecek brüt tutar, 17.000.000 EURO' dur.

TURSG

Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-31.10.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız  denetimden geçmemiş Şirketin toplam brüt prim üretimi 6.888.219.022 TL olarak gerçekleşti.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder