İller

27 Ocak 2021 Çarşamba

Piyasadan haberler


AGHOL

Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir.

AKFGY

26.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Finansal Duran Varlık Alımları ve tahsisli sermaye artışına dair KAP açıklaması ile ilgili olarak, yatırımcılardan gelen soru ve tereddütlerin netleştirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmaktadır;Şirket tarafından yapılması planlanan tahsisli sermaye artışının gerçekleşmesi sonrasında Hamdi Akın kendi satın aldığı payları aynı fiyattan 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle pay sahibi olan ortaklarından dileyenlere, sermaye artışı oranında satmayı taahhüt etmiştir.  26 Ocak 2021 tarihli KAP açıklama sonrasında Şirket hisselerinde olağanüstü fiyat/miktar hareketliliği ve fiyat dalgalanmaları yaratmamak ve yatırımcı zararlarına sebep olmamak amacıyla söz konusu tarih 25 Ocak 2021 tarihi olarak belirlenmiştir.Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.01.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararlar çerçevesinde tahsisli sermaye artışının yapılabilmesi için SPK ve Borsa İstanbul'a başvurulmuş olup, sermaye artışına konu hisse fiyatı olarak belirtilen 3,95 TL Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirtilen fiyat aralığına uygun olarak belirlenmiştir. Borsa İstanbul tarafından belirlenen fiyat aralıkları ve baz fiyatlar ektedir. Söz konusu fiyatın belirlenmesinde kullanılan baz fiyat 4,93 TL olup tahsisli sermaye artışı işleminde hangi fiyatın kullanılacağı konusunda SPK mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun alacağı karar esastır. Konu halen SPK'da inceleme sürecindedir.

BAYRK

13.11.2020 tarihinde kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulan yeni makine yatırımların teslimatından kalan %40'lık kısım bugün fabrikaya ulaşmıştır. Böylece yatırımı planlanan ve siparişi verilen makinelerin tamamı teslim alınmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.      DESA

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş (DESA.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı-MKK Sicil Numarası; HARUN YILDIRIM-

25762196, MERVE ALANBAY-41413936, HÜSEYİN GÜR-12773537, ALİ GÜNGÖR-20510945, İMREN İFSAT- 44999071 Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/04/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     AGYO, KRTEK

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AGYO.E ve KRTEK.E paylarında 28/01/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 11/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     ISKPL

Işık Plastik payları, 28/01/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST Kocaeli, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 51.802.638, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    AYCES, INVEO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYCES.E ve INVEO.E payları 28/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    VAKFN

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN.E) payında 28/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 27/04/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   METUR

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR.E) payında 28/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 27/04/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   TEKTU

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Selin AKAR (43857357) isimli yatırımcının Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) payı piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/07/2021'dir

CCOLA

Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal raporlarının 24 Şubat 2021 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

CIMSA

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermiş olması ve hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenen tutarın günümüz şartlarında düşük kalmış olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 350.000.000.-(üçyüzellimilyon) TL olarak belirlenmesi,  Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 9'uncu maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, KAP'ta yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

DERAS

Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sn.Taner Sanatsever, sektör değiştirmesinden dolayı görevinden ayrılmıştır. Sanatsever'in yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riski Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak Sn.Evren Atış atanmıştır.

DESA

Bodrum Midtown Alışveriş Merkezi Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. N6/2 Kapı n1b-133 (b1-08) Bodrum/Muğla (adres kodu : 3798102251) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  Bodrum Midtown Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağaza 26.01.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir.  Bodrum Midtown Desa mağazasının alanı 188,00 m2'dir.

DIRIT

Halkbankasi kredisinin 18 ocak 2021 tarihli taksit odemesi yapilmamis ve gecikmeye girmistir

EPLAS

T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK; 27.01.2021 TARİHLİ DURUŞMA "BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BEKLENMESİ"  GEREKÇESİYLE 31.03.2021 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

ERSU

25 Ocak 2021 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000- TL'den 180.000.000-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Şirketin 18.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin KAP'ta yayınlanan şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı'na 27.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

ESCOM

18.12.2020 tarihli şirket genel kurulunun 6.maddesinde, ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nden 1.090.000 TL bedelle  %5 hisse alınmasına karar verilmiş, bu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu görevlendirilmişti.Şirket Genel Kurul kararı doğrultusunda, ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ile %5 pay karşılığında 1.090.000 TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.

GUBRF

Şirket ile Petrol-İş Sendikası arasındaki 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 27.01.2021 tarihi itibariyle başlanmıştır.

ISBIR

Bağlı Ortaklık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 27.01. 2021 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 27.01.2021 tarihinde imzalanmıştır.Bağlı Ortaklık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., paylarının halka arzına yönelik olarak 10.08.2020 tarihinde esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru 15.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvuru tarihinde, halka arza ilişkin olarak farklı olasılıklar değerlendirildiği ve bir aracı kurum yetkilendirmesi de yapılmamış olduğu için söz konusu başvuruya ilişkin özel durum açıklaması, Şirketin hisse değerini etkileyebilecek olması ve Şirket yatırımcılarının zarar görebilecek olması sebebiyle, yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla, Kurul'un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi başlıklı 6. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulunun 11.08.2020 tarihli 715 kararı ile ertelenmiştir.

ISGYO

Şirketin İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde geliştireceği 16 adet villa projesine ait inşaat işlerinin yapılan ihale sonucunda Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.

MERIT

Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, K.K.T.C. Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.Salgında gelinen son noktada, K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yaptığı yeniden değerlendirme sonucunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve 26.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararlar uyarınca;Gime ve Lefkoşa ilçesinde artan yerel bulaş nedeni ile; Gime ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 10 Şubat 2021 saat:23:59'a, Lefkoşa ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 3 Şubat 2021 saat:23:59'a kadar zaruri görülenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir.Bu kararlar sonucunda Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan işletmekte olduğu otelleri söz konusu tarihler arasında kapalı olacaktır. Gazimağusa'da bulunan işletmekte olduğu otel ise misafirlerine hizmet vermeye devam edecektir.

NTHOL

Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, K.K.T.C. Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.Salgında gelinen son noktada, K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yaptığı yeniden değerlendirme sonucunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve 26.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararlar uyarınca;Gime ve Lefkoşa ilçesinde artan yerel bulaş nedeni ile; Gime ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 10 Şubat 2021 saat:23:59'a, Lefkoşa ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 3 Şubat 2021 saat:23:59'a kadar zaruri görülenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir.Bu kararlar sonucunda Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan oteller ve casinolar söz konusu tarihler arasında kapalı olacaktır.Gazimağusa'da bulunan otel ve casino ise misafirlerimize hizmet vermeye devam edecektir.

NUHCM

Yönetim Kurulu; Şirket merkezinin Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi N92 Hereke, Körfez/KOCAELİ adresi olarak değiştirilmesine, gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için şirket yönetimine yetki verilmesine karar vermiştir.

OZGYO

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/411 Esas dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 2.477.452,88 TL tutarında artırıldığı Şirketce 27.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.

PAMEL

Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda ‘PAMEL' kodu ile işlem gören şirket payların, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşullara bağlı olarak Alt Pazar'a geçmesi ve payların ilgili pazarda işlem görmesi amacıyla 27.01.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

TKNSA

Yönetim Kurulunun 07.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması,kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olarak yeniden belirlenmesine ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13'üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 27.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

VERUS

Şirketin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.200.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 10.800.000 TL bedelsiz artırımla 25.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 27.01.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirket 4.401.000-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 5.786.500-TL'den 10.187.500-TL'ye yükselmiştir.

AFYON

Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 450.000.000 (dörtyüzellimilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 800.000.000.-(sekizyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 11'inci maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.

GLYHO

Başkent Doğalgaz davalarındaki gelişmeler hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

GARFA

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 50.150.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 24.438.000 TL)

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder