İller

23 Mart 2021 Salı

Çimsa'da kar dağıtımı olmayacak


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 184.430.929 TL konsolide net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim kurulunun 24.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında, söz konusu konsolide net dönem karından yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 175.746.242 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının, mevcut küresel ekonomik şartlar ve devam eden Bunol beyaz çimento fabrikası satın alma süreci nedeniyle şirketin finansal esnekliğini artırmak amacıyla, dağıtıma konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder