İller

23 Mart 2021 Salı

Vakko'dan kar dağıtımı


Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş, kar dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 14.597.130,00 TL dönem karı elde edilmiştir. SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 12.594.649,57 TL net dağıtılabilir dönem karından 12.000.000 TL brüt dönem karının dağıtılmasına, 2019 yılı olağan genel kurulunda SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide 83.845.256,00 TL dönem karından 5.082.957,46 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan karın geçmiş yıllar karları olarak ayrılmasına karar verilmişti. Genel kurul kararı gereğince 2019 yılı karından sehven ayrılmayan genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, kalan geçmiş yıllar karları hesabındaki 71.200.000 TL'nin temettü olarak dağıtılmasına ve 7.120.000 TL genel kanuni yedek akçe (2. Tertip) ayrılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise 71.200.000 TL brüt kâr payının tamamının geçmiş yıl karından karşılanmasına, böylelikle 2020 yılı için 160.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 52 brüt toplam 83.200.000 TL kar payının 28 Nisan 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder