İller

15 Mart 2021 Pazartesi

Miraç İnkarcılığının Arka Planı


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet(s.a.v.)'in yaşadığı emsali görülmemiş olağanüstü olaylardan biri İSRA ve MİRAÇ mucizesidir.

Hz. Peygamberimiz(s.a.v.)'in uyku ile uyanık bir halde iken ruh ve beden ile Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İSRA;

Mescid-i Aksa'dan göklere çıkarılarak Allah(c.c.)'ın cemalini görmek ve konuşma şerefine mazhar olup yeryüzüne geri gelmesi sürecinin tamamına MİRAÇ denir.

Müslümanlar için olağanüstü öneme sahip İSRA ve MİRAÇ hadisesi ile ilgili hoca kılıklı adamların akıl almaz değerlendirmeleri var ki, bu adamların ifadelerini yazıma alarak sayfamı kirletmek istemiyorum.

Merak edenler internette konuşma videolarına ulaşabilirler ama bu müptezelleri dinlememek daha hayırlı olur; inanın, dinlerken insanının sinirlenmemesi mümkün değil!

Öyle büyük saygısızlık yapılıyor ki, sinirlenmemek için insanın imanı olmaması gerekir.

Korkunç!

Miraç hadisesine inanmayabilir, buna bir şey diyemem; ancak, Müslümanların şüphe duymadan inandığı MİRAÇ hadisesine saygısızlık yapma hakkına sahip olamazsınız!

Aslında, ben bu zevatı zerre kadar dikkate almıyor, bu iman hırsızı adamlara imanlarını çaldıran Müslümanların durumuna üzülüyorum!

Akılınızı başınıza alın! İman oyun değil, şakaya gelmezzz!

-Kim bu iman hırsızları?

Bunlar, adlarının önünde prof. yazan ilahiyatçı ve hoca kisveli adamlar!

Bu adamlar bilinçli olarak televizyonlara çıkarılıp Müslümanların kafalarına şüphe sokulmasına fırsat veriliyor.

Miraç olayı ve daha birçok olağanüstü hadisenin inkarının arka planında MUCİZE inkarı yatmaktadır.

Mucizeleri inkar peygamberleri diğer insanların seviyesine indirgeyerek peygamberlik makamını önemsizleştirmektir.

Oysa ki mucize ve keramet hak olup inkarı imansızlığa yol açar.

Mucizeyi inkar edenler Kur'an-ı Kerim'de yer alan İsa(a.s.) ile Adem(a.s.)'ın yaratılışına da kendi kafalarına göre yorum getirmekteler.

Adamlar, Adem(a.s.)'ın babası var diyor; bu adamlar güya hoca oluyor(?)

Miraç mucizesini inkar eden, yetmedi saygısız değerlendirmelerde bulunan bu hoca kılıklı adamın babası oğlu ile ilgili olarak:

 "Bugüne kadar oğlumun bir tane bile kitabını evime sokmadım. Eğer, batıl düşüncelerinden dönmezse kendisiyle birlikte peşinden giden on binlerce insanı da helâk edecek" diyerek Müslümanları ikaz etmektedir.

Müslümanlar oyun çok büyük!

Bu oyunlara gelmemek ve tuzaklara düşmemek için ehli sünnet hoca ve kaynakların dışında sapkın anlayışlara karşı çok dikkatli olmak zorundayız.

Mucize ve kerameti inkar İslam Âlimlerine göre küfürdür. Müslümanım diyen herkesin Kur'an-ı Kerime inanmaması gibi bir durum söz konusu bile olamaz!

Kur'an-ı kerimde birçok mucize ve keramet bildirilmiştir.

Mesela:

Hazret-i Davud'un elinde demir, hamur gibi yumuşardı. (Sebe 10)

Cinler, kuşlar ve rüzgar Hazret-i Süleyman(a.s.)'ın emrinde idi. Erimiş bakır sel gibi aktı. (Sebe 12, Neml 17)

Hazret-i İbrahim(a.s)'i ateş yakmadı. (Enbiya 69)

Hazret-i İbrahim(a.s.)'in kestiği dört kuş dirildi. (Bekara 260)

Hazret-i Yunus(a.s.)'u balık yuttuğu halde, zarar gelmeden kurtuldu. (Saffat 139-145)

Firavun, Hazret-i Musa(a.s.)'ya, "Peygamberlik sözünde doğru isen haydi bir mucize göster" demişti. Hazret-i Musa(a.s.)'da asasını yere bırakınca hemen bir ejderha oluverdi. (Araf 106)

Hazret-i İsa(a.s.) beşikte iken konuştu; elindeki çamurdan şekle üfleyince, canlı kuş oldu; körleri iyi etti; ölüleri diriltti. (Maide 110, A. İmran 49)

Hazret-i Zekeriya(a.s.), Hazret-i Meryem'in yanında yazın kış, kışın ise yaz meyveleri görürdü. (A.İmran 37)

Mucizeler Allah tarafından meydana gelir, fakat kâfirler inanmaz. (Enam 25, 109)

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder