İller

16 Mart 2021 Salı

Resmi Gazete başlıkları


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– OSTİM Teknik Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/2)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/3)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/4)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/6)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2020 Tarihli ve E: 2020/61, K: 2020/74 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder