İller

1 Şubat 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


ADESE

ITTFH

Şirketin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %99,97'sine sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Konya Ticaret Sicil Memurluğu'na 21027 sicil numarası ve 0576003317700010 Mersis numarası ile kayıtlı Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitimcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip Konya Ticaret Sicil Memurluğu'na 20455 sicil numarası ve 0068021384700010 Mersis numarası ile kayıtlı Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirket çatısı altında birleşmesi;birleşmeye taraf tüm şirketlerin yönetim kurulunca 22.12.2020 tarihinde imza edilen birleşme sözleşmesi ve taslak duyuru metni KAP'ta yer almaktadır.

BNTAS

Bazı sosyal medya sitelerinde Şirketin yabancı ortak alımı ve/veya satışı hususunda söylentilerin yer aldığı öğrenilmiştir. Sözkonusu söylentiler asılsız olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketin  yabancı ortaklık ve/veya satışı hususunda kamuya açıklamadığı her hangi bir girişimi veya planı bulunmamakta olup sözkonusu dahi olmamıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     BTCIM

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM.E) payında 02/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/04/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    MAALT

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MAALT.E payları 02/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 16/02/2021 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    TACTR

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TACTR.E) payında 02/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/04/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   SEKUR

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde ve Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR.E) payında 02/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" ve "Brüt Takas" uygulamalarına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Payda halen uygulanmakta olan ve 12/02/2021 tarihine kadar devam edecek olan Brüt Takas tedbiri, diğer tedbirlerle birlikte son tarih olan 30/04/2021 tarihine kadar geçerli olacaktır.

DERAS

%45 iştiraki konumunda bulunan Toprak Yenilebilinir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararında açıklanmıştı. Bu konuyla ilgili DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. ile bir sözleşme imzalanmıştı. Süreç içerisinde Toprak Enerji ve DBE Elektrik'in yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'da kurulu toplam kapasitesi 7,02 MWp olan Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş'nin (Her biri 1 MWe-1,17MWp kapasiteli toplam 6 şirket) 6.700.000 Amerikan Doları toplam bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Söz konusu satın alınan santraller, 2020 yılı Şubat ayında devreye girmiş,10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM (Yenilebilinir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşmesi bulunan şirketlerdir.Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde devreye giren bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür.İştirak yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketin toplam cirosu ve FAVÖK 'ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilencektir. Satın alınan şirketlerin 2020 yılı üretim ve satış rakamları ve bölgenin ışıma oranlarına göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince  yıllık yaklaşık 1.400.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 1.000.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir.İştirakin bio-kütle enerji santralleri (BES), baca enerji çevrim santralleri, elektrik depolama üniteleri çerçevesinde yatırım ilgisi sürmekte, çalışmalarına devam etmektedir.

DGGYO

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronaviriüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 Kasım 2020 tarihli genelge ile getirilen yasal kısıtlamalara bağlı olarak şirket portföyünde yer alan Gebze Center AVM'de yaşanan ziyaretçi sayısında ve cirolardaki azalış nedeniyle zorluk yaşayan değerli iş ortaklarına destek olmak adına; Gebze Center AVM'de 20 Kasım tarihli genelge doğrultusunda kapatılan sinema, çocuk oyun alanı ve bowling alanından, uygulama ve kararında bir değişiklik olmadığı sürece, kapalı kaldığı dönemlere istinaden kira alınmamasına, Gebze Center AVM'de  20 Kasım tarihli genelge doğrultusunda sadece paket servisi/gel-al hizmeti veren yeme-içme kiracılarından uygulama ve kararda değişiklik olmadığı sürece, sözleşmede yazan ciro oranları üzerinden ciro kirası alınmasına; paket servisi hizmeti veremeyen yeme-içme kiracılardan ise yine uygulama ve kararıda değişiklik olmadığı sürece kira alınmamasına,Bunlar dışında kalan tüm kiracılara destek olmak amacıyla Ocak ayı ile sınırlı olmak üzere sözleşmelerinde geçerli olan kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına, karar verilmiştir.

DOCO

2020/2021 ve 2021/2022 mali yıllarına ilişkin şirket mali takvimi aşağıda görüldüğü gibidir: 18.02.2021: 2020/2021 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları

17.06.2021:2020/2021 Mali Yılı Sonuçları

05.07.2021:2020/2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi

15.07.2021:2020/2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı

12.08.2021: 2021/2022 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları

18.11.2021: 2021/2022 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları

17.02.2022: 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları

EKGYO

29 Ocak 2021 Cuma günü saat 16:30 da Bloomberg HT de yayınlanan "Emlak Konut Gayrimenkul -  Katar ile dev projeye imza attı" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

EPLAS

Şirke, Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılmış ve en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı. İhale tutarı olan 120.400.000 TL 20.01.2021 tarihinde bankaya nakden ödenmişti. Şirket 01.02.2021 tarihi itibariyle tapu devrini gerçekleştirmiş olup, taşınmaz ve makinelere ait mülkiyet şirkete geçmiş bulunmaktadır.

ETILR

Şirketin, Çanakkale-Biga şubesi için imzalanan Franchise sözleşmesi, şube işletmecisinin franchise sözleşmesinden kaynaklanan asli yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ticari faaliyetini fiili olarak sona erdirmesi nedeniyle sözleşmenin şirketce haklı nedenle, tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla feshedildiğini ve buna bağlı olarak gerekli hukuki sürecin başlatılacağını,Kamuoyuna arz edilmiştir.

HLGYO

Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda;  Şirket portföyünde yer alan; Erzurum İli, Palandöken İlçesi 12580 ada 1 parsel numaralı arsa KDV dahil 3.933.628.- TL ve 12581 ada 1 parsel numaralı arsa ise KDV dahil 5.816.372.- TL olmak üzere toplam KDV dahil 9.750.000.-TL bedel karşılığında satılmıştır.

INTEM

Şirketin sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklığı İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde Şirket bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2021 tarih ve 5/103 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, SPK onaylı duyuru metni açıklama ekinde KAP'ta yer almaktadır.

ITTFH

Şirketin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Konya Ticaret Sicil Memurluğu' na 21142 sicil numarası ve 0483005529800015 Mersis numarası ile kayıtlı Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Konya Ticaret Sicil Memurluğu' na 41508 sicil numarası ve 0008078904700014 Mersis numarası ile kayıtlı Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Konya Ticaret Sicil Memurluğu' na 41506 sicil numarası ve 0368026618000011 Mersis numarası ile kayıtlı Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirket çatısı altında birleşmesi kapsamında; birleşmeye taraf tüm şirketlerin yönetim kurulunca 22.12.2020 tarihinde imza edilen birleşme sözleşmesi ve taslak duyuru metni KAP'ta yer almaktadır.

KARSN

Şirketin, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek ihtiyaçlara cevap verme gayreti doğrultusunda Adastec iş birliğinde geliştirilen ve Karsan'ın kendi markasıyla pazara sunulacak olan, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric'i bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte tanıttı.Karsan ve ADASTEC'in  ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye 4 Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 km'lik menzili ile Otonom Atak Electric'in otonom araç pazarının bir oyuncusu olması düşünülmektedir.

KARSN

Şirketin 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda iletmiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunu 12 Kasım 2020 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştu.Söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale katılımcısı bir Şirketin Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine, KİK tarafından yapılan inceleme sonucunda, itiraza konu olan mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna ve söz konusu aykırılıkların mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiği öğrenilmiş olup, Şirket tarafından söz konusu KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmıştır.

KATMR

Şirket farklı zırhlı araç segmentlerinde yer alan 39.450.000 € (OtuzDokuzMilyonDörtYüzElliBinEuro) tutarında yurtdışı kaynaklı sipariş almıştır. Teslimatlar 2022 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirketin 02.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 3 numaralı kararın yürütmesinin geri bırakılması ve iptali için Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/12 Esas sayılı dosyasıyla Şirket aleyhine dava açılmıştır.

RTALB

Şirket tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin moleküler tanı metotlarından birisi olan Antijen tabanlı tanı kitleri; Cirrus ve Max-Sure Covid-19 Antijen Test kitlerinin çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.

SAYAS

30.1.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 1/7/2021 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işletmeye girecek tesislere yönelik elektrik alımı ve yerli aksam kullanımına ilişkin destek fiyatları belirlenmiştir.  Bu çerçevede rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının kWh başına 8 kuruş üzerinden desteklenmesi ve bu rakamın üç ayda bir enflasyon ve döviz kuruna göre güncellenmesi uygun görülmüştür.  Destekleme yöntemine ilişkin kurallar ilgili Yönetmelik ile düzenlenecektir.Yerli aksam kullanımına desteğin sürdürülmesinin faaliyet gösterdiğimiz rüzgar enerji endüstrisi ekipmanları sektörü açısından faydalı olduğu değerlendirilmektedir.

SEKFK

Şirketin Yönetim Kurulu Kararı ile 50,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu, 01.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.

SNKRN

Şirketin bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş. firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının  satışı işlerine dair 2. ticari sözleşme 3.800.000 TL bedel üzerinden 01.02.2021 tarihinde imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin tamamlanma süresi 3 (Üç) aydır.

TSKB

Banka'nın 2021 yılı SoloBeklentileri; Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi:%3-5, Özkaynak Karlılık Oranı : ~%14, Net Ücret&Komisyon Artışı: ~%20, Sermaye Yeterlilik Oranı: ~%15.5, Takipteki Krediler Oranı: ~ %4.5, Net Risk Maliyeti: < 175 bps olarak tahmin edilmektedir.

TUCLK

Şirketin  Ana Hissedarı Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi Geleceğe yönelik yatırımlar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 30.000 M² arsayı 18 milyon TL'ye satın almıştır

VERUS

Şirketin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında 01.02.2021 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.

YAPRK

Şirketde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 434 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması amacıyla, YP Enerji A.Ş. ile antlaşmaya varılmıştır. Üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık %35'ini karşılayacaktır.Yatırımın maliyeti 207.000 USD + KDV olup, işin tahmini bitiş süresi üç aydır.

YAPRK

Yaprak Süt ve Besi Çiftliği teknoloji yenileme ve modernizasyon kapsamında; "Makine-Ekipman Modernizasyon Yatırım Projesi" yapılması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ N 2020/24) hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların gerçekleştirilerek başvuru işlemlerinin yapılmasına,Söz konusu proje ile ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesinde; hibe sözleşmesi imzalanması ve başvuru ile uygulama aşamasındaki ilgili belgelerin imzalanmasına/onaylanmasına ve bu konudaki tüm işlemlerde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şebnem Göker'in yetkili kılınmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında; bir adet 30 metreküp kapasiteli sabit yem karma makinesi, bir adet traktör arkası 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi ve bir adet 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti 1.500.000 TL. olup, hibe oranı %50'dir.

YGYO

Bağlı İştiraki Zincir Yapı A.Ş.'nin sermayesi % 459,62 oranında, 386.553.746 TL artırılarak, 470.656.046 TL'na çıkarılmış olup soz konusu sermaye artırımı, şirket ortaklarının alacaklarına mahsuben gerçekleştirilmiştir.İstanbul Tower 205 Projesi'nin sahibi Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği iş bu Sermaye artırımı ile Şirketin payı,156.518.154 TL nominal değerli pay ile %33,26' ya ulaşmıştır.

GSRAY

Şirket Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş hissedarı Ahmet Özdoğan tarafından, 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Şirketin yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14 üncü maddesinde yer alan ve  Şirketin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan  genel kurul kararının iptali ve 14. Maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için iptal davası açılmıştır.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin ve Kulübü Newcastle United Limited ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2.5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır,2020-2021 sezonu için net 350.000 EUR sabit transfer ücreti, 2021-2022 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 1.100.000 EUR sabit transfer ücreti

MGROS

Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklık Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore Makedonya") 1 Ocak-30 Eylül 2020 dönemi itibarıyla Şirketin konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklık, Kuzey Makedonya'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde faaliyet göstermektedir.Şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Makedonya operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır.Değerlendirme neticesinde, Ramstore Makedonya'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye ("Alıcı") satışı için görüşmelere başlanmış olup, alıcı ile Şirket arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalanmıştır.Konuya ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir.

YKSLN

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve Şirketin Kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.01.2021 tarihinde yaptığı başvuru, 28.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek, alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

AKGRT

Aksigorta'nın bir önceki yıla göre 2021 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisinin %15-%25 aralığında, Net Kar büyüme beklentisinin %10-%20 aralığında belirlenmesine, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca'nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar vermiştir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Emin Bayram'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar Boluspor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Boluspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği Şirkete net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

TSKB

Banka'nın 2020 yılı 12 aylık solo net karı 732.829.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 776.084.000 TL)

INVEO

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 458.486.141 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 83.763.532 TL)

SISE

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı 2.138.037.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 1.904.534.000 TL)

AKGRT

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 432.342.886 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 366.358.436 TL)

ISMEN

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı 941.974.320 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 382.874.162 TL)

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder