İller

6 Mart 2021 Cumartesi

Bantaş'ta kayıtlı sermaye tavanı artırımı


Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, kurulun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin sermaye ve paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, konunun gerçekleşmesi için kurul, Ticaret Bakanlığı, şirket genel kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder